Töltés
  • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
  • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
  • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
  • Deviza (otp): 11763330-21777884
  • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
  • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2014. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete (2015. 05. 26.)

 

2014. évi Közhasznúsági jelentés
2015. 05. 26.

Bevezető rész

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat száma, kelte:

PK 60.066/2000   2000. 06. 22.

Adószám: 18383128-2-04

Bankszámla számok: 53200118-11067988 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

                                   11733003-20120849 OTP Bank

Egyesület címe: 5600 Békéscsaba, Nárcisz u. 13.

.A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi:

- Mérleg 2014. év

- Eredmény kimutatás 2014. év

- Főkönyvi kivonat 2014. év

- A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója, és közhasznúsági
   melléklete 2014. év.

- Menhelyi létszám kimutatása havonkénti bontásban 2014. év

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a)  Számviteli beszámoló;

b) Költségvetési támogatás felhasználása;

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

e) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

f) Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

a) Számviteli beszámoló;

A Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete 2014. évben könyvviteli nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai szerint  vezeti a  többször módosított, 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII.19.) kormány rendeletben meghatározottak szerint, egyszerűsített éves beszámoló formában, mely mellékletben csatolva található meg.

Éves összes bevétel     26.171 e Ft

Éves összes ráfordítás: 24.194 e Ft

Részletezés mellékletben csatolva

b) Költségvetési támogatás;

Az egyesület a 2014.. évben az SZJA 1% felajánlásokból  8.821.203 Ft támogatásban részesült, amelyet teljes egészében a mentett állatok gyógykezelésére, élelmezésére, külső - belső parazitamentesítésére, védőoltásaik beadatására, rehabilitációjára használtunk fel.

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.

 

 

d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott

e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

Az Egyesület 2014. évben üzemeltetési szerződés keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától  6.381.676 Ft összegben részesült.

f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.

g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Egyesületünk a 2014.01.01-2014.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:

Általános célú feladatok:

Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.

Gyepmesteri telep, menhely üzemeltetése:  

Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2014-ben is sikeresen pályáztunk.

Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt.
2014. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 230 kutya élt, A telepre az év folyamán összesen 645 kutya került be, közülük 438 utcán kóborolva került befogásra, 203 kutyát pedig gazdája adott be a telepre. Ez utóbbi szám, 2013-hoz viszonyítva jelentős emelkedést mutat. A záró kutyalétszám 2014 december 31-én 240.

Az év során 354 kutya került itthon új gazdához, 111 pedig eredeti gazdájához került vissza Fajtamentő civil szervezetekhez, vagy más egyesülethez 2014-ben 16 kutya került, külföldön 94-en találtak gazdikra. Sok a szocializálatlan félős kutyánk, cicánk, akiket nagyon nehéz felelős gazdához juttatni.

Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást.

A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására, mert sajnos egyre több kidobott idős beteg kutyáról, cicáról kell gondoskodni.

A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bír az ivartalanítás. 2014-ben is.

Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.

 

Egyéb tevékenységek:

-           Önkéntes csapatunk különböző városi rendezvényeken népszerűsítik egyesületünket,  
            felhívják a lakosság figyelmét a menhely munkájára.

-           Gyakran kapunk meghívást más szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken való
             részvételre.

-           Legjelentősebb rendezvényünk a „Nagy állatvédős buli” volt 2014 áprilisában, mely a
            Békés Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére és támogatásával 3 város, Békés, Gyula
            és Békéscsaba állatvédő szervezeteinek közös, nagysikerű bemutatkozása volt.

-           Ebben az évben újra megújult a honlapunk.

-           Facebook oldalunk is népszerű a felhasználók körében., már közel 15.000 az ismerősök száma.  Gyakran kerül sor licitálás útján történő adomány gyűjtésre a Facebookon.

-           A városban több helyen gyűjtő ládáink vannak kihelyezve, ahonnan rendszeresen hozunk el lakosság által felajánlott adományokat.

-           Sokan hozzák ki a menhelyre is adományaikat.

-           Több alkalommal szerveztünk sikeres adomány gyűjtést a Tescoban, hála lelkes csapatunknak.

-           Vannak „állandó”, azaz rendszeresen kijáró önkéntesek, gyakran családok is kisebb gyerekekkel, akik sétáltatással teszik elviselhetőbbé kutyáink rácson belül töltött hétköznapjait.

-           Mivel a telepen nincs lehetőség macskák elhelyezésére, ezt a feladatot néhány egyesületi tagunk, (Raffay Anikó és Schneider Viki) vállalta magára, akik 2014-ban is sok cicát neveltek, és adtak örökbe.

-           Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot német állatvédő szervezetekkel, akik gazdikat keresnek kutyáinknak, cicáinknak, és nem utolsó sorban jelentős anyagi támogatással segítik a munkánkat, mely nélkül nem tudnánk biztosítani gondozottjaink ellátását.

-           

Fenntartás, fejlesztés

2014-ben a szűkös anyagi háttér miatt fejlesztés nem történt a menhelyen, a rendelkezésre álló pénzeszközöket a munkabéreken kívül az állatok ellátására fordítottuk.

 

Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű

kötelezettsége nincs. Az egyesületnek az adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.


Békéscsaba, 2015. május 26.

                                                                                                                          

                                                                                                  Dr. Árusné Dr. Juhász Györgyi

                                                                                                                      elnök

 

Záradék:

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2015. május 26-án elfogadta.

 

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!