Töltés
 • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
 • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
 • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
 • Deviza (otp): 11763330-21777884
 • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
 • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2012. évi Közhasznúsági jelentés

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete - (2013.05.23.)

 


Bevezető rész

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat száma, kelte:

PK 60.066/2000   2000. 06. 22.

Adószám: 18383128.1-04

Bankszámla számok: 53200118-11067988 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

11733003-20120849 OTP Bank

Egyesület címe: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 2/1.


A közhasznúsági jelentés tartalmazza:


a)  Számviteli beszámoló;


b) Költségvetési támogatás felhasználása;


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója


a) Számviteli beszámoló;

A Békéscsaba Városi Állatvédők Köszhasznú Egyesülete 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve kettős könyvvitelű éves beszámolót állított össze.

Éves összes bevétel      20.651 ezer Ft

Éves összes ráfordítás: 21.683 ezer Ft


Mellékletben csatolva


b) Költségvetési támogatás;

Tárgyévben az Egyesület állami támogatásban nem részesült.


c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.


d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott


e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

Az Egyesület 2012. évben üzemeltetési szerződés keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatától  7.000.000 Ft összegben részesült.


f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.


g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Egyesületünk a 2012.01.01-2012.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:


Általános célú feladatok:


Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.


Ezt a célt az egyesület az alábbi főbb tevékenységek útján kívánta elérni 2012 évben:


Gyepmesteri telep, menhely üzemeltetése:


Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2012-ben is sikeresen pályáztunk.


Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt, ami megváltást jelentett számára a szenvedésektől.


2012. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 226 kutya élt, A telepre az év folyamán összesen 714 kutya került be, közülük 502 utcán kóborolva került befogásra, 210 kutyát pedig gazdája adott be a telepre, 2 kiskutya pedig a telepen született egy anyától, aki a bekerülés másnapján lefialt..


Számtalan kidobott kisállat kerül menhelyünkre, akik a gazdáktól a legalapvetőbb ellátásban (pl. féreghajtás) sem részesülnek, ennek következtében nagyon gyenge az immunrendszerük, fokozott gondoskodást, ellátást, táplálást igényelnek, de jónéhány esetben a gondoskodás ellenére is elpusztulnak. Állatorvosi költségeinkben jelentős összeget tesz ki az életükért folytatott küzdelem.


Az év során 344 kutya került itthon gazdához, 143 pedig eredeti gazdájához került vissza, ami kedvező változás 2011-hez képest. Fajtamentő civil szervezetekhez, vagy más egyesülethez 2012-ben 39 kutyát juttattunk el. Németországba 85, Spanyolországba 1, és Hollandiába is kiutazott 1 kutyánk.


Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást. Az oltási költségek is nagyon magasak.


A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására. Több kutyánk örökbeadás után sérülten kerül vissza a menhelyre, de így már nem tart rá igényt az „örökbefogadó” gazda.


A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bír az ivartalanítás.


Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.


Egyéb tevékenységek:

 • a Csaba TV-ben esetenként aktuális riportokkal jelenünk meg,
 • a Csaba Rádióban is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a munkánkról,
 • önkéntes csapatunk különböző városi rendezvényeken népszerűsítik egyesületünket, felhívják a lakosság figyelmét a menhely munkájára. Ennek is köszönhetően egyre több önkéntes csatlakozik hozzánk, akik leginkább a kutyák sétáltatásában, szocializációjában tevékenykednek a menhelyen.
 • a karbantartott internetes honlapunknak köszönhetően sok menhelyen élő állat gazdira találási esélyei jelentősen megnövekedtek. Örökbe fogadott állatainkról a gazdák közül sokan rendszeresen informálták az Egyesületet, és időnkhöz mérten igyekeztünk nyomon követni személyes kapcsolattartással is védenceink utóéletét.
 • Facebook oldalunk is népszerű a felhasználók körében. Ezúton is igyekszünk gazdákhoz juttatni kutyáinkat, cicáinkat. Az adománygyűjtésben és az önkéntesek számának növelésében is hatékony „eszköz” a Facebook.
 • a városban több helyen gyűjtő ládáink vannak kihelyezve, ahonnan rendszeresen hozunk el lakosság által felajánlott adományokat.
 • mivel a telepen nincs lehetőség macskák elhelyezésére, ezt a feladatot Raffay Anikó vállalta magára, aki 2012-ben is sok cicát nevelt, adott örökbe, és készített fel Németországba kiutazásra.


Fenntartás, fejlesztés


2012-ben, anyagi okok miatt már nem volt lehetőség a telepen fejlesztéseket eszközölni.


A növekvő kutyalétszám elhelyezésére ideiglenes (raklapokból összeállított) kennelekben van csak mód.


Anyagi nehézségek miatt, takarékoskodnunk kellett a bérköltséggel, ezért 2012 tavaszán csökkenteni kellett a fizetett alkalmazotti létszámot.


A korábbiaktól eltérően – jogszabály változások miatt – már nem tudtunk támogatott munkanélkülieket foglalkoztatni, ennek következtében a bérköltségek és járulékaik nagyon magasak voltak.


Az üzemanyagárak emelkedése is jelentős többletköltséget eredményezett.


A nyári hónapokban, iskolai szünetekben a kieső ételmaradékot eledel vásárlással kell pótolnunk.


Összességében a 2012. év finanszírozása nehezebb volt, mint a korábbi évek, és ez a tendencia várhatóan 2013-ben sem lesz kedvezőbb.


Békéscsaba, 2013. május 23.

Záradék:

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2013. május 23-án elfogadta.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!