Töltés
 • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
 • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
 • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
 • Deviza (otp): 11763330-21777884
 • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
 • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

Csabai Állatvédők KHE

Egyesületünk 2000-ben alakult meg. Egyesületünk sok éves álma teljesült, mikor 2007 márciusában lehetőséget kaptunk a menhely üzemeltetésére. Így jelenleg a Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete üzemelteti a város egyetlen kutyamenhelyét.

Célunk a városban csökkenteni a szerencsétlen sorsú kóbor, és a menhelyen tengődő állatok számát. Csodákat tenni nem tudunk, de minden szenvedéstől megmentett élet siker számunkra.

 

Eszközeink:

 • propaganda tevékenység, ismeretterjesztés

 • átmeneti befogadás, gondozás majd gazdikeresés

 • örökbefogadók felkutatása

 • honlapon és a Facebookon keresztül történő örökbefogadási lehetőség

 • ösztönzés ivartalanításra, ehhez esetenként anyagi segítségnyújtás

 • beteg, sérült menhelyi állatok gyógyíttatása

 • kapcsolattartás „sikeres” állatvédő szervezetekkel

 • munkánk iránt érdeklődők rendszeres tájékoztatása médiában, honlapunkon és a Facebookon


Elérhetőségeink:


Menhely: Békéscsaba Kétegyházi u. 30.

Telefon: 06/30-3222-776

Nyitva tartás: hétköznap: 10-15 h, szombat-vasárnap : 10-13 h
Örökbe fogadás: hétköznap: 10-15 h, szombat-vasárnap : 10-13 h

E-mail: csabaiallatvedok.hu@gmail.com


Számlaszámaink:

 • 11733003-20120849 (OTP)
 • 11763330-21777884 OTP (deviza)


BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB

IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000


Adószámunk: 18383128-1-04


Mentsen életet velünk!


Mit kell tenni, ha egyesületünk tagjává kíván válni?

Tagsággal kapcsolatos tudnivalók:


Sok a feladat, szükség van aktív, a szabad idejükből áldozni tudó emberekre.


E-mail címét feltétlen közölje, mert a nagy létszámú tagsággal való kapcsolattartásnak ez a “legolcsóbb” formája. Letölthető a “Belépési nyilatkozat” is, melyet nyomtatott formában, aláírással ellátva kell visszajuttatni.


Az éves tagdíj 250 Ft/hó (ez így jól hangzik), de a félreértések elkerülése végett 1500 Ft/félév, vagy 3000 Ft/ év összegben (nem havonta) kérjük rendezni. Számlaszám a honlapon több helyen megtalálható.


Mielőtt tagnak jelentkezne ismerje meg az egyesület Alapszabályát.


Ha Ön szereti az állatokat, de idő hiányában nem tudja a tagsággal járó kötelezettségeket vállalni, akkor is tud segíteni. Minden rendszeres, vagy esetenkénti anyagi támogatást, nagyon szívesen fogadunk. Egyesületünk kiemelt tevékenysége a szerencsétlen sorsú állatok gondozása, gyógyíttatása, ami jelentős kiadásokkal jár. Ha nem egyesületi tagként “csak” anyagiakkal szeretné támogatni munkánkat, kérjük az átutaláson, vagy csekken jelezze “TÁMOGATÁS”.


MINDENT MINDENKINEK ELŐRE IS KÖSZÖNÜNK!


Bizonyára Ön (Te) is találkozik a sajtóban, médiában olyan hírekkel, információkkal, melyek az állatvédelemmel foglalkoznak. Esetenként szívszorítóan szomorú, máskor az állatbarátok számára örömteli véget érő történetek ezek. Békéscsabán (és környékén) is szép számmal adódnak feladatok a környezetünkben élő, gazdátlan, kiszolgáltatott állatok sorsának javítása érdekében.


A Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete (rövid nevén Csabai Állatvédők) munkájának hatékonyabbá tétele érdekében szükséges az Egyesület szervezettebb működése.


Tagság: Ha az állatvédelem valamely területén aktívan kíván tevékenykedni, szíveskedjen kitölteni a letölthető Kérdőívet, és a Belépési nyilatkozatot, majd visszajuttatni azokat az Egyesülethez.

Támogatás: Amennyiben nem kíván aktív tag lenni vagy maradni, mert nem tudja vállalni a tagsággal járó kötelezettségeket, de módjában áll valamiben segíteni, kérjük ezt is jelezze.


Minden támogatást nagy örömmel fogadunk!


Személyes adataira azért van szükségünk, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, szükség esetén. Természetesen, ha „névtelenül” kíván segíteni adománnyal, azt is nagyon megköszönjük!


A belépési nyilatkozat  itt tölthető le.

Belépési nyilatkozat  


A kitöltött kérdőívet a következő módon tudja visszajuttatni:

 • Személyesen egy Ön által ismert aktivistához, aki továbbítja a vezetőséghez
 • Postán a következő címre: Csabai Állatvédők KHE. 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 83. A II/6
 • E-mailben is elküldheti a kért adatokat és vállalásokat a következő címre: csabaiallatvedok.hu@gmail.com


Belépés előtt olvass el egyesületünk alapszabályát!

 

Alapszabály

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény felhatalmazása alapján, a BÉKÉSCSABA VÁROSI ÁLLATVÉDŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYÁT módosító, 2021. augusztus 19.-ei taggyűlésén elfogadásra került

 

a BÉKÉSCSABA VÁROSI ÁLLATVÉDŐK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETÉNEK

ALAPSZABÁLYA

I.

Általános rendelkezések

 

Az Egyesület neve, jellege, székhelye

Az Egyesület neve: Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete

Rövid neve: Csabai Állatvédők KHE

Székhelye:  5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 83. A 2. em. 6.

Szervezeti formája: közhasznú egyesület

Működési területe: Dél – Alföldi Régió

Az Egyesület jogállása: Önkormányzati elven működő önálló civil szerveződés, jogi személy.

 Az Egyesület céljai, közhasznú tevékenysége:

Az Egyesület közhasznú tevékenységei: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem.

Azon közfeladatok, amelyeknek teljesítésében, megvalósításában az Egyesület közhasznú tevékenységével közreműködik: állatvédelem, helyi környezet- és természetvédelem.

 Azon jogszabályhelyek megjelölése, amelyek előírják e közfeladatok teljesítését:

- Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 43/A. §-ában foglalt állami feladatok.

 - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában foglalt helyi önkormányzati feladatok.

„13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;”

 Célunk, hogy folyamatosan formáljuk működési területünkön a polgárok állatvédő magatartását. Ennek érdekében a felnövő nemzedék részére is ismeretterjesztő, felvilágosító előadásokat szervezünk az általános környezetvédő és állatvédő magatartásforma kialakítása érdekében.

A célokkal kapcsolatos rendezvények szervezése, kiadványok létrehozása.

Törekedünk, hogy működési területünkön hobby és gazdasági célból a lakókörnyezetünkben tartott állatok, a higiéniai és járványügyi szempontok megfelelésén túl az optimális élettérrel is rendelkezzenek.

Kapcsolatot kívánunk felvenni – elsősorban Békéscsabán minden olyan hatósággal, szervezettel, egyesülettel, Állatorvosi Kamarával – mely az állatvédelem céljainak elérését elősegítheti. Együttműködést kívánunk kialakítani a működési területünkön lévő, hasonló célú és a „Zöld” szervezetekkel.

Az Egyesület működése során törekszik az állatvédelmi törvény előírásainak, gyakorlati megvalósításának elősegítésében, környezetünkben az ember – állat – természet – harmóniájának megteremtésében.

Jó kapcsolatot kívánunk kialakítani a békéscsabai városi önkormányzattal, ennek során segíteni kívánjuk a törvényes előírások szellemében a korszerű állatvédelmi és közigazgatási munkában, valamint a városi állatvédelmi helyzet javításában.

Ajánlásokat, tanulmányokat, megoldási alternatívákat kívánunk kidolgozni, és azok megvalósításában részt venni annak érdekében, hogy az egyesület tagjai által elfogadott és kívánt célokat, az állatok védelmét, a kóbor állatok befogását, s azok részére kialakítandó korszerű, higiénikus állatotthont, fogadó és örökbefogadó állomást kialakíthassunk, megfelelő színvonalon működtethessünk.

A Békéscsabai gyepmesteri telep és kutyamenhely szerződéses üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása és benne a veszélyes állati hulladékkezelés.

Egyesületi kapcsolatainkat Békéscsabán túl is kialakítjuk úgy magyarországi, mint külföldi szervezetekkel, az állatvédelem megvalósításában alkalmazott haladó módszereket adaptáljuk. Ennek érdekében gazdasági tevékenységet is végzünk, adományokat gyűjtünk, valamint az állatvédelem számára hirdetett pályázatokon pályázunk.

 

II.

Az egyesületi tagság keletkezése, megszűnése.

 

Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő együttműködésre és a tagdíj megfizetésére.

A tagsági év január 1-től december 31-ig tart.

Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépéssel, a tagsági viszony egyesület általi felmondásával, vagy kizárással.

A kilépést írásban kell bejelenteni az egyesület elnökének. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozatban megjelölt napon, ennek hiányában a kilépési nyilatkozatnak az egyesület elnökéhez érkezésének napján szűnik meg.

Annak a tagnak a tagsági viszonyát, aki legalább 12 havi tagdíjhátralékkal rendelkezik és írásbeli felszólítást követően tagdíjhátralékát nem fizeti meg, az egyesület elnöksége írásban felmondhatja. A felmondást az elnökség a tagdíjhátralék megfizetésére adott 8 napos határidő leteltét követő 30 napon belül gyakorolhatja.

Kizárásra javaslatot bármely tag előterjeszthet. A kizárásról az elnökség dönt.  Az erre vonatkozó indítványt írásban a kizárási ok megjelölésével kell eljuttatni az elnökséghez. Az elnökség köteles az ezt tárgyaló ülését haladéktalanul összehívni és erre az érintett tagot a kizárási indítvány egy példányának megküldésével meghívni. Az elnökségi ülésen lehetőséget kell adni az érintett tag számára, hogy védekezését, álláspontját ismertethesse. Az elnökség a kizárásról szótöbbséggel dönt.   A döntést, ha az érintett tag jelen van, vele azonnal közölni kell.  A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá azt a tájékoztatást, hogy a kizárásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül írásban a kizárás ellen a közgyűléshez fellebbezhet. A fellebbezést az elnökségnél kell benyújtani. A fellebbezésnek a kizárásra halasztó hatálya van. A fellebbezést az elnökség köteles a soron következő közgyűlés elé terjeszteni. A közgyűlés a kizárásról vita nélkül titkos szavazással dönt. A végleges döntésről a közgyűlés köteles a határozat egy példányával az érintettet tájékoztatni. A határozatban fel kell hívni az érintett figyelmét a bírósági jogorvoslat lehetőségére.

 

III.

A tagok jogai és kötelezettségei

 

Az Egyesület tagjai azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő, minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik 18 éven felüli tag megválasztható.

Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

 

IV.

Az Egyesület szervei

Közgyűlés

 

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amit a tagok összessége alkot.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály elfogadása és szükség szerinti módosítása, melyhez a közgyűlés jelen lévő tagjai 3/4-nek igen szavazata szükséges,

b) a tagkizárás,

c) az éves munkaterv elfogadása,

d) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,

e) a közhasznúsági melléklet elfogadása,

f) a tagdíj éves mértékének meghatározása,

g) az éves költségvetés elfogadása,

h) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, ezen belül az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása,

i) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,  melyhez a közgyűlés jelen lévő tagjai 3/4-nek igen szavazata szükséges

j) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,

k) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

l) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,

m) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása,

n) a végelszámoló kijelölése.

A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot írásban igazolható módon a napirend közlésével meg kell hívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap különbségnek kell lennie. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl.: ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá személyesen történő, vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlés a tagok 50 %-a + 1 fő jelenléte esetében határozatképes. Határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlés időpontját már az első közgyűlés meghívójában közölni kell.

A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő fél óra múlva összehívott megismételt közgyűlést – az eredeti napirendben szereplő kérdések vonatkozásában – a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni.

A tisztségviselők jelölését az elnökség által felkért háromtagú jelölőbizottság végzi. A jelölőlistára további jelöltek is felvehetők amennyiben a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel megszavazza. A jelölést a jelöltnek szóban vagy írásban el kell fogadnia. A jelölőlista véglegesítése után kezdődik a választás, mely egyfordulós. A szavazatok leadása után a szavazatszámláló bizottság összeszámolja a leadott voksokat. A tisztségviselők közül azok a jelöltek kerülnek megválasztásra, akik a legtöbb szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, de már csak azon jelöltek vonatkozásában, aki egyenlő számú szavazatot szereztek.

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt írásbeli kérelemben igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel nyílt szavazással hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket /vezetőket/ titkos szavazással választja meg.

Az Egyesület működésével kapcsolatos közhasznú beszámolót a tárgyévet követő évben, legkésőbb május 31-ig, a nyilvánosság számára elérhető módon közzéteszi.

 

Elnökség

Az elnökség az Egyesület központi irányító, ügyintéző, végrehajtó testülete. Ügyrendjét maga határozza meg.
Az elnökség 3 főből áll. Az elnököt, a titkárt és az elnökségi tagot a közgyűlés tagjainak sorából a közgyűlés választja 4 éves időtartamra.

Az elnökség az elnököt maga választja tagjai közül. Az Elnökség további tagjai a titkár és 1 tag. 

Az elnökség ülését bármelyik elnökségi tag összehívhatja írásban. Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább negyedévente tartja. A meghívással egy időben közölni kell az ülés napirendjét. Az összehívást írásban, az ülés időpontja előtt 8 nappal kell közölni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható.

Az elnökség köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Az elnökség ülése, döntéseiről, határozatairól készített nyilvántartás és jegyzőkönyvek nyilvánosak.

Az elnökség döntését, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség határozatképes két tag részvétele esetén, ekkor a döntés csak egyhangú szavazással hozható meg. Mind a közgyűlés, mind az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén a levezető elnök és a közgyűlés által megválasztott egy hitelesítő tag.

Az egyesület elnöksége köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.

Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az elnökségtől.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 -          a megbízás időtartamának lejártával;

-          a tagsági jogviszony megszűnésével;

-          visszahívással;

-          lemondással;

-          elhalálozással.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az elnökséghez címzett és intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

Az elnökség feladatai:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése,

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése,

g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,

i) a tagság nyilvántartása,

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele,

m) az alapszabály felhatalmazza az elnökséget a tagfelvételről történő döntésre.

 

Elnök feladatai:

-          ellátja az Egyesület képviseletét, összehangolja a szervezet munkáját, gondoskodik a távlati és időszerű döntések tervezéséről, kidolgozásáról és végrehajtásáról;

-          az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol az elnökség nevében;

-          köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, és megőrzésükről gondoskodni.

Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amely bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni, vagy működési területén a Csabai Mérleg újságban meghirdetni azok megtekinthetőségének helyét és időpontját.

 

Titkár feladatai:

-          a közgyűlés összehívása;

-          tagnyilvántartás vezetése;

-          az egyesület operatív munkájának intézése;

-          az egyesület éves programjának, az elnökség munka és ütemtervének kidolgozása;

-          az elnökség által ráruházott egyéb feladatok ellátása.

Az egyesület pénzügyi okmányait, iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az elnökség harmadik tagja kezeli, egyéb feladatait az elnökség határozza meg.

Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi tennivalók ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.

 

Felügyelőbizottság

 

Az Alapszabály úgy rendelkezik, hogy a társaságnál három tagú (elnök + két tag) Felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság megbízatása 4 évre szól.

 Feladata: Az éves költségvetés célszerű pénz és vagyonkezelésének, továbbá az egyesület szabályszerű működésének elősegítése. Köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni.

Ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, ennek során a tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól és a tagoktól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, az egyesület bankszámláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

 A Felügyelő Bizottság köteles az elnökség összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

- az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség döntését teszi szükségessé;

- a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A közgyűlést vagy az elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni.

E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés, vagy elnökségi ülés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

 A felügyelő bizottság tagja az egyesület elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vehet.

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben.

 Tevékenységét saját munkaterv alapján végzi és ügyrendjét maga határozza meg.

A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság határozatképes két tag részvétele esetén, ekkor a döntés csak egyhangú szavazással hozható meg.

A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.

A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül, azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag írásban tájékoztatni köteles.

Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülést összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.

Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést.

A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

 

 

V.

Egyéb rendelkezések

Összeférhetetlenségi szabályok

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:

a)    kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)    bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki

a)       a vezető szerv elnöke vagy tagja,

b)       akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,

c) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik,

d) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az Egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Az Egyesület képviselete

 

Az Egyesület képviseletét az elnökség látja el, az Elnök és a Titkár egyaránt rendelkezik önálló képviseleti jogkörrel.

Az Egyesület képviseletét elláthatja az Elnökség által írásban megbízott személy.

A harmadik elnökségi tag az Elnök és a Titkár távollétében jogosult a képviselet ellátására.

Az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek.

 

Az Egyesület gazdálkodása

 

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, célja megvalósulása érdekében, kizárólag közhasznú céljai érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat.

Kiadásait bevételeiből fedezi, amelynek forrása: tagdíjak, valamint természetes és jogi személyek adományai.

Az Egyesület gazdálkodásának további szabályaira a közhasznú szervezetekről és azok gazdálkodásáról szóló jogszabályok előírásai vonatkoznak.

 

Közhasznúsági nyilatkozatok

 

Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben, jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból.

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.

Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve azokról felvilágosítást adni.

Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni. Az elnök köteles bármely hatóság által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.

Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.

 

Az egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik

a)       ha  a közgyűlés kimondja megszűnését, melyhez a közgyűlés jelen lévő tagjai 3/4-nek igen szavazata szükséges

b)       az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.

c)       az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét.

 

Vegyes rendelkezések

 

Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és  támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

                                                                                                             

 Békéscsaba, 2021. augusztus 19.

 

 

Kiszely Zoltánné

elnök

 

Ellenjegyzem: Békéscsaba, 2021. augusztus 19.

 

Alulírott jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

 

 

Békéscsaba, 2021. augusztus 19.

 

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!