Töltés
  • ADÓSZÁM: 18383128-2-04
  • BANKSZÁMLASZÁM (otp): 11733003-20120849
  • E-MAIL: csabaiallatvedok.hu@gmail.com
  • Deviza (otp): 11763330-21777884
  • BIC (SWIFT) KÓD: OTPVHUHB
  • IBAN: HU21 1176 3330 2177 7884 0000 0000

2013. évi Közhasznúsági jelentés

Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesülete - (2014. 04. 10.)


Békéscsaba Városi Állatvédők Közhasznú Egyesület

 

2013. évi Közhasznúsági jelentés
2014.04.10.

Bevezető rész

Közhasznú nyilvántartásba vétel jogerős bírósági határozat száma, kelte:

PK 60.066/2000   2000. 06. 22.

Adószám: 18383128.1-04

Bankszámla számok: 53200118-11067988 Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

                                   11733003-20120849 OTP Bank

Egyesület címe: 5600 Békéscsaba, Nárcisz u. 13.

.A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi:

- Mérleg 2013. év

- Eredménykimutatás 2013. év

- Főkönyvi kivonat 2013. év

- A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója, és közhasznúsági
   melléklete 2013. év.

- Menhelyi létszám kimutatása havonkénti bontásban 2013. év

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a)  Számviteli beszámoló;

b) Költségvetési támogatás felhasználása;

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

a) Számviteli beszámoló;

A Békéscsaba Városi Állatvédők Köszhasznú Egyesülete 2013. évben könyvviteli nyilvántartásait a kettős könyvvitel szabályai szerint  vezeti a  többször módosított, 2000. évi C Számviteli törvényben és a 224/2000 (XII.19.) kormány rendeletben meghatározottak szerint, egyszerűsített éves beszámoló formában, mely mellékletben csatolva található meg.

Éves összes bevétel      33.170 ezer Ft

Éves összes ráfordítás: 32.473 ezer Ft

Részletezés mellékletben csatolva

b) Költségvetési támogatás;

Az egyesület a 2013.. évben az SZJA 1% felajánlásokból  9.317.544 Ft támogatásban részesült, amelyet teljes egészében a mentett állatok gyógykezelésére, élelmezésére, külső - belső parazitamentesítésére, védőoltásaik beadatására, rehabilitációjára használtunk fel.

c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;

Az Egyesület vagyonát nem értékesítette, nem használta fel működési és egyéb kiadások finanszírozására.

 

 

d) Cél szerinti juttatások kimutatása;

Az Egyesület a Magyar Államtól cél szerinti juttatást nem kapott

e) Központi költségvetési szervtõl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértéke;

Az Egyesület 2013. évben üzemeltetési szerződés keretében Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalától  6.817 ezer Ft összegben részesült.

f) Közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege;

Tisztségviselőink tárgyévben nem részesültek juttatásban, munkájukért semmilyen ellenszolgáltatást nem kaptak.

g) Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója:

Egyesületünk a 2013.01.01-2013.12.31-ig terjedő időszakban az Alapszabályban meghatározottakkal összhangban az alábbi feladatokat látta el:

Általános célú feladatok:

Az egyesület célja a társadalom, a helyi közösség és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló állatvédelmi, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenységek ellátása.

Gyepmesteri telep, menhely üzemeltetése:  

Főtevékenységünket képezi a Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tulajdonában lévő Gyepmesteri Telep és Kutyamenhely üzemeltetése, melyre 2013-ben is sikeresen pályáztunk.

Az üzemeltetés keretében ellátjuk a kötelező gyepmesteri feladatokat, a kóbor kutyák befogását, gondozását. A bekerült állatok helyhiány miatt sohasem kerülnek altatásra. Eutanázia kizárólag állatorvosi javaslatra, az állat gyógyíthatatlan sérülése, vagy betegsége esetén történt.
2013. év kezdetén az általunk üzemeltetett menhelyen 252 kutya élt, A telepre az év folyamán összesen 679 kutya került be, közülük 506 utcán kóborolva került befogásra, 173 kutyát pedig gazdája adott be a telepre. Ez utóbbi szám, 2012-höz viszonyítva némi csökkenést mutat. A záró kutyalétszám 3013 december 31-én 230.

Nagy számban kerülnek gondozásunkba újszülött kisállatok, akik fokozott gondoskodást, ellátást igényelnek, de ennek ellenére is sok az elhullás, gyenge immunrendszerük miatt. A statisztikában ezért viszonylag sok, 60  a halásos kimenetelű esetek száma.

Az év során 343 kutya került itthon gazdához, 113 pedig eredeti gazdájához került vissza Fajtamentő civil szervezetekhez, vagy más egyesülethez 2013-ben 121 kutya került külföldön gazdikhoz.

Egyesületünknek szerződött állatorvosa volt a tavalyi évben is, aki hetente rendszeresen ellenőrizte a menhelyi kutyák egészségi állapotát, elvégezte a szükséges kezeléseket, beadta az esedékes védőoltásokat. Ennek köszönhetően a bekerülő kutyák minden esetben néhány napon belül megkapták a fertőző betegségek elleni védőoltásokat, majd a karantén idő (2 hét) leteltével a kötelező veszettség elleni oltást. Az oltási költségek is nagyon magasak.

A sérülten bekerülő kutyák minden esetben sürgős orvosi ellátásban részesülnek, gyakran kerül sor csontműtétekre, daganatok eltávolítására.

A kóbor állatok számának csökkentése leghatékonyabban a megelőzéssel biztosítható, ezért nagyon fontosnak tartjuk, és munkánkban kiemelt szereppel bír az ivartalanítás. 2013-ban  
Ivartalanítási statisztika:151 szuka kutya,  117 kan kutya, 69 nőstény macska, 38 kandúr macska.

Naprakész nyilvántartást vezetünk, melyben minden telepre kerülő állat fényképes azonosítással, valamennyi ismertető jegyével, a telepen kapott védőoltások, és egyéb állatorvosi kezelések bejegyzésével egyértelműen beazonosítható módon szerepel.

Egyéb tevékenységek:

-    Raffay Anikó munkájának köszönhetően több pályázati anyag is született 2013-ban,
            sajnos egyik sem zárult számunkra sikeres elbírálásban,

-          a Csaba TV-ben esetenként aktuális riportokkal jelenünk meg,

-          a Csaba Rádióban is rendszeresen tájékoztatjuk a lakosságot a munkánkról,

-          önkéntes csapatunk különböző városi rendezvényeken népszerűsítik egyesületünket, 
            felhívják a lakosság figyelmét a menhely munkájára,

-           gyakran kapunk meghívást más szervezetek által kezdeményezett rendezvényeken való
             részvételre,

-          ebben az évben megújult a honlapunk mely kezdeti nehézségek után már kezd jól
            működni,

-          Facebook oldalunk is népszerű a felhasználók körében., már közel 10.000 az ismerősök száma.  Gyakran kerül sor licitálás útján történő adomány gyűjtésre a Facebookon.

-          a városban több helyen gyűjtő ládáink vannak kihelyezve, ahonnan rendszeresen hozunk el lakosság által felajánlott adományokat.

-          több alkalommal szerveztünk sikeres adomány gyűjtést, hála lelkes csapatunknak

-          mivel a telepen nincs lehetőség macskák elhelyezésére, ezt a feladatot néhány egyesületi tagunk, és önkéntesünk vállalta magára, akik 2013-ban is sok cicát neveltek, és adtak örökbe,

-   folyamatosan keressük a lehetőségeket, hogy gondozottjaink külföldön is gazdikra
            találhassanak.

Fenntartás, fejlesztés

- 2013-ben, komoly fejlesztés történt a menhelyen. Német és hazai önkénteseink lelkes munkájának köszönhetően új kennel kerítések megépítésére, és a régi, már számtalan helyen elavult, menhely körüli kerítés megerősítésére került sor.

- A korábban használt Fiat Ducato kisteherautónk olyan mértékben elhasználódott, hogy javítására jelentős összegeket kellett volna költeni. A vezetőség döntése alapján célszerű volt egy fiatalabb, sokkal jobb állapotú, szintén Fiat Ducato típusú gépkocsi beszerzése 800.000 Ft-ért.

- Ebben az évben, augusztus és szeptember hónapokban lehetőségünk nyílt 1-1 fő bértámogatásos pályakezdő felvételére, 6 havi támogatás, és 3 havi tovább foglalkoztatás formájában

 

Az egyesület a tárgyévi fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíteni tudta, lejárt határidejű

kötelezettsége nincs. Az egyesületnek az adóhivatallal szembeni lejárt tartozása nincs.


Békéscsaba, 2014. április 10.

                                                                                                                          

                                                                                                    Dr. Árusné Dr. Juhász Györgyi

                                                                                                                      elnök

 

Záradék:

A közhasznúsági jelentést az egyesület közgyűlése 2014. április 10-én elfogadta.

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!